Acta Sedimentologica Sinica
Home |  News |  Journal Introduction |  About Journal |  Editorial Board |  Editorial Department |  Instruction |  Subscription |  Publication Ethics |  Advertisement |  Messages |  Contact Us |  RSS |   |  中文
沉积学报
  · Online Submission
  · Manuscript Tracking
  · Peer Review
  · Editor Work
  · Office Work
  · Editor-in-chief
 Forthcoming Articles
 Advanced Search
 Archive
 Read Articles
 Download Articles
 Email Alert
 
Quick Search  
  Advanced Search
 
2018 Vol.  36 No.  3
Published: 10 June 2018

427 Geomorphology Processes of Channel Planform Migration on Modern Meandering Rivers
LIN ZhiPeng, SHAN JingFu, CHEN Le, SUN QianJun, WANG YiWu, WANG Fei
2018 Vol. 36 (3): 427-445 [Abstract] ( 53 ) [HTML 1KB] [PDF 57045KB] ( 184 )
446 Provenance Analysis of the Middle-Lower Jurassic Clastic Rocks in the Southern Margin of the Yili Basin and Their Insight into the Evolution of Southern Tianshan Orogenic Belt
SHI Xin, HOU MingCai, HUANG Hu, HU XiaoLong, JIANG WenJian, WU Bin, MIAO ZongLi, ZHENG SiHe
2018 Vol. 36 (3): 446-455 [Abstract] ( 32 ) [HTML 1KB] [PDF 22763KB] ( 104 )
456 Discussion on the Sedimentary Environment of the Middle Jurassic Xishanyao Formation in theSouthern Margin of the Yili Basin
WU Bin, ZHU LiJuan, HOU MingCai, CHAO Hui, JIANG WenJian, SHI Xin, LUO HongWei, CAO HaiYang, HE JiaWei
2018 Vol. 36 (3): 456-467 [Abstract] ( 39 ) [HTML 1KB] [PDF 50205KB] ( 70 )
468 Sedimentary Characteristics and Stratigraphic Age of the Thick-Bedded Coarse Clastic Rocks in the Yingen-Ejin Banner Basin, Northern China
CHEN ZhiJun, LIU Duo, LIU HuChuang, REN LaiYi, HAN Wei, GAO YiWen, ZHAO ChunChen, LI KeShe
2018 Vol. 36 (3): 468-482 [Abstract] ( 32 ) [HTML 1KB] [PDF 34196KB] ( 88 )
483 Research on Relationship between Characteristics of Deep-water Deposits and Palaeoenvironment in the Ordovician, Pingliang Formation, Southern Margin of the Ordos Basin: A case of Zhaolaoyu countryside, Fuping town, Shaanxi province
LI Hua, HE YouBin, HUANG Wei, LIU ZhuRuiZhi, ZHANG Jin
2018 Vol. 36 (3): 483-499 [Abstract] ( 44 ) [HTML 1KB] [PDF 25257KB] ( 109 )
500 Sedimentary Characteristics and Evolution of the Middle Permain Lucaogou Formation and Hongyanchi Formation on the Periphery of Bogda Mountain
WANG Yue, LIN HuiXi, ZHANG KuiHua, ZHANG GuanLong, WANG YuXin, BAI ZhongCai
2018 Vol. 36 (3): 500-509 [Abstract] ( 33 ) [HTML 1KB] [PDF 43499KB] ( 73 )
510 Paleosols: Sensitive Indicators of Depositional Environments and Paleoclimate
CHEN LiuQin, LIU Xin, LI PengCheng
2018 Vol. 36 (3): 510-520 [Abstract] ( 51 ) [HTML 1KB] [PDF 8659KB] ( 183 )
521 A 3500 Year Environmental Changes Recorded by Sediment of Tian'E Lake, Central Part of the Qilian Mountains, China
YAN TianLong, WANG ZhenTing, HE JianQiao, HUANG XiaoZhong, XIA DunSheng, WANG ZongLi
2018 Vol. 36 (3): 521-530 [Abstract] ( 33 ) [HTML 1KB] [PDF 17190KB] ( 72 )
531 The Marine and Continental Environmental Changes after Nantuo Glaciation in Xiushan, Chongqing
FENG Fan, GUAN Ping, LIU WenHui, LIU PeiXian
2018 Vol. 36 (3): 531-541 [Abstract] ( 28 ) [HTML 1KB] [PDF 1078KB] ( 74 )
542 Depositional Characteristics and Source to Sink Systems of Gravity Flow of the Third Member of Shahejie Formation in Gudao West Slope Zone of Zhanhua Sag, Bohai Bay Basin, China
YUAN Jing, ZHONG JianHui, SONG MingShui, ZHANG Yu, XIANG Kui, ZHAO YongFu, YU GuoDing, LI XinYao
2018 Vol. 36 (3): 542-556 [Abstract] ( 38 ) [HTML 1KB] [PDF 47946KB] ( 420 )
557 Depositional Models and Petroleum Geological Significance of Gravity Flows Deposits of the Third Member of the Shahejie Formation in Bozhong 25-1 Oil Field, Bohai Sea Area
XU Wei, LI ZhengYu, LIU YiMeng, LIU JunZhao, WANG QiMing
2018 Vol. 36 (3): 557-569 [Abstract] ( 25 ) [HTML 1KB] [PDF 24508KB] ( 70 )
570 Seismic Sedimentology Research on Shallow Water Delta Front Sandbodies: A case study on Member 3 of upper Cretaceous Qingshankou Formation in Qian'an area, south Songliao Basin, NE China
WANG Jun, ZHAO JiaHong, TENG Jun, WANG TianXu, BAO ZhiDong, ZHANG HongJing, YUAN ShuQin, LIN YanBo, GAO YinShan
2018 Vol. 36 (3): 570-583 [Abstract] ( 38 ) [HTML 1KB] [PDF 38417KB] ( 75 )
584 Using FMI Data to Analysis the Sedimentary Characteristics of Glutenite: A case study from the lower Cretaceous Shahezi Formation in the Anda area, Xujiaweizi fault depression, NE China
ZHANG DaZhi, CHU LiLan, WANG XiaoLian
2018 Vol. 36 (3): 584-595 [Abstract] ( 24 ) [HTML 1KB] [PDF 47171KB] ( 86 )
596 A Quantitative Study on the Gravel Orientation of Typical Sedimentary Microfacies in Baikouquan Formation, Mahu Sag, Junggar Basin
HUANG YuanGuang, ZHANG ChangMin, DING Yun, QU JianHua, ZHU Rui, PAN Jin, TANG Yong, ZHANG Lei, TAO JinYu
2018 Vol. 36 (3): 596-607 [Abstract] ( 26 ) [HTML 1KB] [PDF 13560KB] ( 76 )
608 Diagenetic Facies and Its Geochemical Characteristics of Dolomite: A case study of Ma55-Ma51 Sub-Members of Majiagou Formation in central-eastern Ordos Basin
LI BaiQiang, WANG QiCong, ZHANG XiaoLi, WEI Wei
2018 Vol. 36 (3): 608-616 [Abstract] ( 29 ) [HTML 1KB] [PDF 8541KB] ( 78 )
617 Geochemical Characteristics and Their Geological Significance of Intrasalt Mudstones from the Paleogene Qianjiang Formation in the Qianjiang Graben, Jianghan Basin, China
XU ChongKai, LIU ChiYang, GUO Pei, LI MaoWen, HUANG Lei, ZHAO Yan, PAN YinHua, ZHANG YiYin
2018 Vol. 36 (3): 617-629 [Abstract] ( 42 ) [HTML 1KB] [PDF 11524KB] ( 69 )
630 Study on Characterization and Mechanism of Thermal Evolution of Green River Shale Kerogen by Flash Stepwise Pyrolysis
HOU XiaoHuan, WU YingQin, WANG ZuoDong, LIU YanHong
2018 Vol. 36 (3): 630-638 [Abstract] ( 31 ) [HTML 1KB] [PDF 1192KB] ( 57 )
沉积学报
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·5th NATIONAL CONFERENCES OF SEDIMENTOLOGY (second circular)
·Acta Sedimentologica Sina was enrolled in 2012’ the highest international impact academic journals
·
·
·
·
·
·
·
·
More...   
·
·
·
·Template for paper
·
·
More...   
·Lanzhou Center for Oil and Gas,Institute of Geology and Geophysics,CAS
·
·Institute of Geology and Geophysics,Chinese Academy of Sciences
·CNKI
·Wan Fang Data
More...   
 
沉积学报
All right reserved © 2011 Journal of ACTA SEDIMENTOLOGICA SINICA
Add: 8 Middle Tianshui Road,Lanzhou 730000, China
Tel: 0931-8264231
Supported by:Beijing Magtech